I lådan

36 m, 2,7 mm trimmerledning (1)

SE

36 m lång, 2,7 mm diameter trimmerlina
KAC111

124.99 SEK excl.VAT 159 SEK incl.VAT
  • Linans material: nylon SP66
  • Tråddiameter: 2,7 mm
  • Längd på trimmertråd: 36 m

I lådan

36 m, 2,7 mm trimmerledning (1)

ÅTERFÖRSÄLJARE

Viktiga funktioner

Tekniska specifikationer och manual

Nuvarande position