Affärslösning för grönyteförvaltare

Din verksamhet förändras. I snabb takt.

Med ökande miljökrav och bullergränser accelererar övergången från bensindriven utrustning. Här är lösningen du har väntat på.

Se var det händer

En tidsfråga


Länder och städer inför lagar för att fasa ut bland annat bensindrivna trädgårdsverktyg:

  • Paris, Frankrike: start 2021, fullt genomförd 2025
  • Toronto, Kanada: från 2022
  • Vancouver, Kanada: från 2022
  • Oslo, Norge: påbörjat 2022
  • Kalifornien, USA: start 2024, fullt genomförd senast 2028
  • New York City, USA: senast 2025
  • London, Storbritannien: med start 2025

Liknande åtgärder övervägs i flera andra städer och länder.

En växande efterfrågan, med potential att explodera

Efterfrågan på grönare grönyteskötsel ökar hos anläggningar, kommuner och till och med privatpersoner. Men den hämmas av nuvarande teknik: batterier med kort livslängd, otillräcklig effekt och höga kostnader. Kress banar väg för marknadens snabba expansion.

Efterfrågan på grönare grönyteskötsel ökar hos anläggningar, kommuner och till och med privatpersoner. Men den hämmas av nuvarande teknik: batterier med kort livslängd, otillräcklig effekt och höga kostnader. Kress banar väg för marknadens snabba expansion.

Ju tidigare, desto bättre

Alla grönyteföretag, oavsett storlek, har mycket att vinna på att gå över från bensindriven utrustning till Kress Commercial just nu. Besparingarna kickar in från dag ett.

Bieffekter: Förvänta dig förbättrad produktivitet, oöverträffad användarupplevelse, hälsosammare arbetsmiljö och en övergång till ett neutralt CO2-avtryck.

Omedelbara finansiella fördelar

Matematiken är enkel: inga initiala kostnader, med månadsbetalningar som lätt vägs upp av besparingarna på bränsle och underhåll. Vad blir kvar? Ren vinst.Fråga experten

Din Kress-återförsäljare kan ge dig råd om att övergå till hållbar grönyteskötsel och hur det kan gynna alla delar av din verksamhet.

Hitta en återförsäljare nära dig

Kress bryr sig

Genom att byta till batteridrivna produkter från Kress Commercial slipper du och dina medarbetare de hälsorisker som är förknippade med fossildrivna motorer.

Vibrationer

Exponering för långvarig eller för höga vibrationer kan leda till ett tillstånd som kallas hand-arm vibrationssyndrom (HAVS).

Tänk på dåliga vibrationer


Luftföroreningar

Små motorer är stora utsläppare. Varje liten motor släpper ut lika mycket föroreningar som 11 moderna bilar.

Tänk på vad du andas

Buller

Långvarig exponering av höga bullernivåer har konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan.

Tänk på din ljudmiljö


VibrationerI förbränningsmotorer ger explosioner med högt tryck kolven en fram- och återgående rörelse, vilket genererar explosiva vibrationer. Elektriska motorer snurrar däremot bara, vilket gör att vibrationerna nästan blir noll. Långvarig användning av bensindriven utrustning kan leda till en yrkessjukdom som kallas hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS). Konsekvenserna av HAVS inkluderar vaskulära störningar, nervskador, muskuloskeletala störningar, minskad greppstyrka och försämrad fingerfärdighet. De första symptomen är milda och lätta att förbise, så de fulla konsekvenserna kanske inte realiseras förrän tillståndet har utvecklats till ett mer allvarligt och permanent stadium. Det finns regelverk för att begränsa arbetstagarnas dagliga exponering för vibrationer.

Buller

De potentiella effekterna av långvarig exponering av höga ljudnivåer är: hörselskador, tinnitus, stress, sömnstörningar, kommunikationssvårigheter och minskad produktivitet. Koncentrationsproblem till följd av högt buller kan få allvarliga konsekvenser för personal som använder motorsågar och annan potentiellt farlig utrustning.

Föroreningar

Giftiga föroreningar som släpps ut av små motorer har en negativ inverkan på människors hälsa: Kolväten (HC): problem med andningsvägarna, hjärt-kärlsystemet och centrala nervsystemet. Kolmonoxid (COL): huvudvärk, yrsel, illamående och till och med dödsfall i höga koncentrationer. Kvävedioxid (NO2): andningsbesvär, risk för cancer. Partiklar (PM): andningsbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar; har kopplats till för tidig död. Flyktiga organiska föreningar som inte är metan (NMVOC): ögonirritation och andningsbesvär. Svaveldioxid (SO2): försämrad lungfunktion, luftvägsinfektioner, kardiovaskulära effekter. Ammoniak (NH3): andningsbesvär, ögonirritation och halsirritation.

Har du funderingar kring kraft?
Tänk stort.

Kraftuttaget hos Kress Commercial-verktyg är jämförbart, om inte överlägset, med det hos bensinmotorer. Ännu bättre är att deras omedelbara vridmoment ger en ny spännande arbetsupplevelse.

Boosta din kapacitet

Är du
redo?Indtil videre har begrænset strøm afskrækket kommercielle jordforvaltere fra at skifte til batteridrevet udstyr. Det skyldes, at konventionelle batterier ikke kan levere høj afladningsstrøm. Og hvis de kunne, ville de ikke holde længe. Med Kress' 8-minutters CyberSystem-teknologi kan batterier nu levere al den strøm, der er nødvendig for at frigøre uovertruffen kraft, samtidig med at deres levetid forlænges til et nyt niveau. Endnu bedre er det, at elmotorer leverer øjeblikkeligt drejningsmoment fra nul omdrejninger, hvilket gør dem meget mere effektive og mindre tilbøjelige til at gå i stå. I modsætning hertil skal benzinmotorer op på ca. 3.500 o/min, før de opnår maksimalt drejningsmoment. Når motoren bremses af en tung belastning, falder drejningsmomentet derfor betydeligt.

Start saving now

Transition away from gas-powered equipment to Kress Commercial right now. The sooner, the better.

Coming soon

Kress för kommuner

Kommunerna har åtagit sig att förbättra invånarnas livskvalité. De kan nu göra en positiv förändring genom att återställa luftföroreningar och främja hälsosammare arbetsmiljöer.

Hitta en återförsäljare nära dig
Nuvarande position