Kress Mission

Lovpligtige garanti

Hvis din Kress Mission bliver defekt på grund af materiale- eller fabrikationsfejl inden for tre år fra købsdatoen, garanterer vi:

 • Udskift eller reparer alle defekte dele gratis, eller
 • Gratis vedligeholdelse af produktet eller
 • Gratis udskiftning af nyt eller renoveret udstyr.

Denne garanti er underlagt følgende betingelser:

 • Tilmelding på https://account.kress-robotik.com inden for 30 dage efter køb. (Uden registrering gælder kun 24 måneders garanti for forbrugere, dvs. private personer, der bruger enheden til privat brug).
 • Desuden har Mission Mega RTKⁿ-produkter en garanti på 12 måneder udover den private brugsgaranti, gældende for professionel brug, uanset om produktet registreres online.
 • Batteripakker har kun en garanti på 12 måneder, uanset om de registreres online og uanset kundetypen.
 • Bortset fra autoriserede servicecentre må ingen misbruge, misbruge, ignorere, ændre, ændre eller reparere værktøjet.
 • Kun originalt Kress Mission tilbehør bruges på eller på produktet.
 • Værktøjet har lidt betydeligt slid.
 • Værktøjet er ikke brugt til leasing.
 • Værktøjet er ikke blevet beskadiget på grund af fremmedlegemer, stoffer eller ulykker.
 • Batterier / produkter med en udvendig temperatur lavere end 0°C skal opbevares uden frost (indendørs).

Denne garanti inkluderer ikke:

 • I henhold til betjeningsvejledningen, komponenter, der udsættes for naturligt slid på grund af brug.
 • Uautoriseret / forkert vedligeholdelse / håndtering eller overbelastning samt pærer, knive og bor og andet tilbehør er ikke dækket af denne garanti.
 • Skader, funktionsfejl eller funktionsfejl forårsaget af højtryksrensere, damp eller rensende produkter til rindende vand.

For garantikrav skal registreringsdokumenter og købsbevis indsendes i form af en gyldig kvittering, der skal vise dato og sted for købet. Denne garantierklæring erstatter ikke dine juridiske rettigheder, men er et supplement til dine juridiske rettigheder. Denne garanti gælder ikke for tilbehør, der følger med værktøjet. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Fra datoen for det første køb har alle reparationer og udskiftningsværktøjer en begrænset garanti i al den resterende tid i garantiperioden.

Ret til at foretage ændringer
Kress forbeholder sig rett til altid at kunne foretage ændringer på Kress’ produkter eller garantidækning, uden at pådrage sig nogen forpligtelse mht. nogen produkter i øvrigt.

Kress Commercial haveredskaber

Lovpligtige garanti

Indledning
Som en brancheførende værktøjsproducent, stræber Kress efter fuld tilfredshed hos vores kunder Vores løfte til dig, den oprindelige køber, er enkel: At du er tilfreds med et problemfrit værktøj. For at overholde vores løfte, tilbyder Kress en garantidækning i henhold til nedenstående vilkår. Hos Kress bruger vi vores netværk af autoriserede forhandlere til, at reparere og udskifte dele og værktøj, der vurderes at være defekte på grund af problemer med materialer eller faglig udførelse i garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb. Garantidækningen starter den oprindelige købsdato, og den gælder kun for den oprindelige køber. Hvis dit Kress-produkt skal repareres indenfor garantiperioden, skal køberen vise sit købsbevis. Behold venligst kvitteringen fra dette køb.

Hvis dit Kress-produkt vurderes at være defekt på grund af problemer med materialer eller faglig udførelse i garantiperioden, gør vi et af følgende:

 • Vi vil udskifte eller reparere alle defekte dele, eller
 • Reparere en defekt enhed, eller
 • Udskifte enheden med en ny eller en istandsat enhed.

Kundeansvar
Det er kundens eget ansvar at bruge værktøjet i henhold til brugsvejledningen, og at vedligeholde udstyret i henhold til alle vedligeholdelsesvejledningerne. Hvis produktet får en defekt i materiale eller i dets faglig udførelse, skal du holde op med at bruge værktøjet, indtil det kan ses efter og serviceres af en Kress-forhandler eller et autoriseret servicecenter.

Garantidækning
Din garanti er underlagt følgende betingelser:

 • At værktøjet ikke er blevet brugt forkert, misbrugt, forsømt, ændret eller modificeret.
 • At værktøjet ikke er blevet serviceret eller repareret af andre end en Kress autoriseret forhandler eller servicecenter.
 • At værktøjet ikke er blevet defekt eller beskadiget fra brug af tilbehør eller dele, der har gjort at værktøjet ikke kan bruges rigtigt, eller som ikke er beregnet til brug med værktøjet.
 • At værktøjet har kun været udsat for rimelig og normal slitage.
 • At værktøjet er ikke blevet brugt til udlejning undtagen som en del af et lejeprogram, der styres af en registreret Kress-forhandler.
 • At værktøjet ikke er blevet beskadiget på grund af kontakt med fremmedlegemer, ætsende eller på anden måde skadelige kemikalier eller ulykker.
 • Garantiperioderne kan findes nedenfor.

Denne garanti inkluderer ikke:

 • Normal slitage som følge af brug af værktøjet.
 • Manglende vedligeholdelse af værktøjet i henhold til brugsvejledningen.
 • Svigt på Cyber Tank, når den bruges i regnvejr eller vådt vejr.
 • Forkert vedligeholdelse eller håndtering af værktøjet, herunder overbelastning af værktøjet.
 • Udskiftning af tilbehør eller dele, der bevidst slides og som skal skiftet efter deres brugstid, herunder -men ikke begrænset til - klinger, kæder og lignede.
 • Udlejning af reserveudstyr i reparationsperioden.
 • Omkostninger for fragt og håndtering af servicedele.
 • Reparationer, der udføres af andre end en Kress-forhandler eller et autoriseret servicecenter.
 • Tabt forretning, tabt fortjeneste eller andre følgeskader.

DENNE GARANTI GÆLDER OVER ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER - MEN IKKE BEGRÆNSET TIL - UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, GÆLDER KUN I DEN PERIODE, HVOR DENNE GARANTI GÆLDER. KRESS ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN VILKÅRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.

Garantidækning
Kategori Professionel / Erhvervsmæssig brug Brug i bolig / hjemmet
Kommercielt udstyr (**Undtagen dele angivet i kommentaren nedenfor)
60 V kommercielt udstyr
(modeller starter med KC)
2 + 3 år eller 300 + 450 timers brug*
(alt efter hvad der indtræffer først)
2 + 3 år*
Batterioplader
CyberPack™ kommercielle batterier
KAC804, KAC805, KAC810, KAC811
5 + 3 år eller 2.000 + 1.000 opladninger*
(alt efter hvad der indtræffer først)
5 år
CyberTank™ bærbar kraftstation
KAC875E, KAC877E
5 + 3 år eller 1.200 + 800 opladninger*
(alt efter hvad der indtræffer først)
5 år
CyberCapsule
KAC815
3 + 2 år eller 800 + 400 opladninger*
(alt efter hvad der indtræffer først)
3 år
CyberPack Nano
KAC800
3 + 2 år eller 800 + 400 opladninger*
(alt efter hvad der indtræffer først)
3 år
Kommerciel oplader 3 + 2 år 5 år
Tilbehør & Dele
Kommerciel vekselstrømsstyring
KAC859E, KAC859B
2 år
Energitilbehør
KAC900, KAC903
1 år
Energitilbehør
KAC929.X
5 år
Andet tilbehør og dele 6 måneder

*Garantiperioden kan forlænges, hvis ejeren registrerer produktet senest 30 dage efter købsdatoen.

**Følgende dele af 60V kommercielt udstyr har begrænset garantiperiode i 1 år: Værktøj: Gearkasse, aluminiumsrør, planetgear, pumpe, hjælpehåndtag osv. Plæneklipper: Støvtæt låg, forhjulssamling, Drivmotor, Nedre skubbehåndtag, bageste rulleaksel, Dæk, etc.

***Gælder for produkter købt efter 1. januar 2024

Reparation inden for garantien
Alle reparationer skal udføres af en autoriseret Kress-forhandler eller et autoriseret servicecenter i Europa. For brug af garantien bedes du kontakte din lokale autoriserede Kress-forhandler eller et autoriseret servicecenter. Denne garanti erstatter ikke dine lovbestemte rettigheder. Den er et supplement. Nogle retskredse giver muligvis mere beskyttelse. Se de lovpligtige garantibestemmelser i din retskreds i den lokale lovgivning. Denne garanti gælder ikke for tilbehør, der følger med værktøjet. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber. Den kan ikke overføres. Alle reparationer og reserveværktøjer dækkes af garantien i resten af garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb.

Ret til at foretage ændringer
Kress forbeholder sig rett til altid at kunne foretage ændringer på Kress’ produkter eller garantidækning, uden at pådrage sig nogen forpligtelse mht. nogen produkter i øvrigt.

Kress haveredskaber

Lovpligtige garanti

Garantiperioden for eftersalgsservice for Kress-værktøjer er:
For 40 V og 60 V Kress-værktøjer tilbyder vi hjemmebrugere en 5-års garanti fra købsdatoen undtagen tilbehør og forbrugsvarer. (Det er underlagt registrering på internettet på www. kress.com inden for 30 dage efter købet. Uden registrering gælder kun en 24-måneders garanti).
Vi tilbyder professionelle brugere et års garanti fra købsdatoen, undtagen tilbehør og forbrugsvarer. For 20 V Kress-værktøjer tilbyder vi hjemmebrugere en 3-års garanti fra købsdatoen, undtagen tilbehør og forbrugsvarer. (Det er underlagt registrering på internettet på www. kress.com inden for 30 dage efter købet. Uden registrering gælder kun en 24-måneders garanti).
Batteripakker og opladere er kun garanteret i en 24-måneders periode uanset online registrering.

For garanterede produkter, behørigt bekræftet af den fremlagte salgskvittering, garanterer Kress følgende:

 • Udskifte eller reparere alle defekte dele gratis; eller
 • Reparere produktet gratis; eller
 • Udskifte produktet med det samme eller lignende produkt uden omkostninger.

Producentens garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

 • Funktionsfejl i værktøjet som følge af naturligt slid på produktet, dets komponenter, maskiner, mekaniske komponenter og tilbehør, såsom: elektriske kabler, knive, transmissionsremme, filtre, kulbørster, fastgørelsesanordninger og understøtninger
 • Skader forårsaget af overtrædelse af reglerne for brug eller opbevaring eller vedligeholdelse af udstyret specificeret i brugervejledningen
 • Skader forårsaget af forkert brug af værktøj (ukorrekt brug)
 • Skader som følge af overophedning, overbelastning, mekanisk belastning, indtrængning af nedbør, væsker, insekter eller fremmede stoffer i værktøjskroppen, der ledsager dets anvendelse til det tilsigtede formål (spåner, savsmuld)
 • Skader forårsaget på grund af manglende overensstemmelse mellem strømforsyningsnetværkets parametre med kravene til strømforsyningsnetværket angivet på værktøjet
 • Skader forårsaget af rengøring af værktøj med kemisk aggressive væsker
 • Værktøj, der er blevet repareret eller serviceret uden for et autoriseret Kress-servicecenter
 • Værktøjet er blevet misbrugt, forsømt, ændret, modificeret eller repareret af andre end et autoriseret servicecenter
 • Reparationer udført med reservedele, udskiftningsdele eller ekstra komponenter, der ikke leveres af Kress, samt for skader som følge af brug af uoriginale reservedele

For garantikrav bedes du kontakte din lokale forhandler, som du køber dit produkt af. Du skal indsende købsbevis i form af en gyldig kvittering, der viser købsdato og -sted.
Denne garantierklæring er ikke en erstatning for men er et supplement til dine juridiske rettigheder.
Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages.
Alle reparationer og udskiftningsværktøjer vil være dækket af den begrænsede garanti i resten af garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb.

Garantidækning
Kategori Professionel / Erhvervsmæssig brug Brug i bolig / hjemmet
60 V Værktøjer 1 år 5 år
60 V Batterioplader - 2 år

Ret til at foretage ændringer
Kress forbeholder sig rett til altid at kunne foretage ændringer på Kress’ produkter eller garantidækning, uden at pådrage sig nogen forpligtelse mht. nogen produkter i øvrigt.