Kress Mission

Garantieverklaring

Raakt uw Kress Mission-machine defect door materiaal- of bouwfouten binnen een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop, dan garanderen wij:

 • Vervanging of reparatie van alle defecte onderdelen, zonder kosten, of
 • Volledige vervanging van het product, zonder kosten
 • Volledige vervanging door een nieuwe of gerepareerde eenheid, zonder kosten.

Uw garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Registratie via het https://account.kress-robotik.com binnen 30 dagen na aankoop. (zonder registratie is de garantie beperkt tot 24 maanden voor consumenten, dat zijn personen die het apparaat persoonlijk gebruiken).
 • Mission Mega RTKⁿ products, besides above consumer warranty, also provide a 12 month warranty for professional users regardless of online registration
 • Garantie op accupakketten is 12 maanden, ongeacht online registratie en het type klant.
 • De machine is niet misbruikt, verkeerd gebruikt, verwaarloosd, gewijzigd, veranderd of gerepareerd behalve door een bevoegd servicecentrum.
 • Er zijn alleen originele Kress Mission-toebehoren en –onderdelen in het product gebruikt
 • De machine is onderworpen geweest aan normaal gebruik en normale sljitage.
 • De machine is niet voor verhuur gebruikt.
 • De machine heeft geen schade opgelopen door vreemde voorwerpen, substanties of ongevallen.
 • Accu/product moet bij buitentemperatuur onder 0°C vorstvrij opgeslagen worden (binnenshuis).

Uw garantie dekt niet:

 • Onderdelen die onderworpen zijn aan normale slijtage door gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies.
 • Onbevoegd en onjuist onderhoud, behandeling, overbelasting is uitgesloten van deze garantie,evenals toebehoren zoals lampen, mesjes, bits enz.
 • Schade, storing of storingen veroorzaakt door hogedrukreinigers, gebruik stoom of leidingwater om het product schoon te maken.

Om aanspraak te maken op garantie, dient u een registratiedocument in, alsmede een bewijs van aankoop in de vorm van een geldige aankoopnota met de plaats en datum van aankoop. Deze garantieverklaring komt niet in de plaats van uw wettelijke rechten maar vult ze aan. Deze garantie is niet van toepassing op accessoires. Deze garantie kan alleen genoten worden door de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Alle reparaties en vervangende gereedschappen hebben een garantie voor de duur van de resterende garantieperiode vanaf de datum van eerste aankoop.

Recht om Wijzigingen Aan Te Brengen
Kress behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de producten van Kress of in de garantiedekking, zonder enige verplichting ten aanzien van enig product.

Kress Commercial Tuingereedschap

Garantieverklaring

Inleiding
Als toonaangevende gereedschapsfabrikant streeft Kress naar uw tevredenheid. Onze belofte aan u, de oorspronkelijke koper, is eenvoudig: tevredenheid over een probleemloos gereedschap. Om onze belofte na te komen, biedt Kress u graag garantiedekking op basis van de onderstaande voorwaarden. Kress zal, via haar erkende dealernetwerk, elk onderdeel of gereedschap repareren of vervangen dat binnen de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum defect blijkt te zijn als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Garantiedekking begint op de oorspronkelijke verkoopdatum en geldt alleen voor de originele koper. Als uw Kress-product onder garantie moet worden gerepareerd, is een aankoopbewijs nodig. Bewaar deze transactie goed.

Als binnen de garantieperiode wordt vastgesteld dat uw Kress-product defect is als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, doen wij één van de volgende:

 • Vervangen of repareren van alle defecte onderdelen,
 • Een defect apparaat repareren, of
 • Vervangen van het apparaat door een nieuw of gereviseerd apparaat.

Verantwoordelijkheid van de Klant
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het gereedschap te gebruiken volgens de bedieningshandleiding en het apparaat te onderhouden volgens alle onderhoudsinstructies. Als u toevallig een materiaal- of fabricagefout constateert, raden wij u aan het gereedschap uit gebruik te nemen en het niet meer te gebruiken totdat het door een Kress-dealer of een erkend servicecentrum kan worden geïnspecteerd en nagekeken.

Garantiedekking
Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gereedschap is niet verkeerd gebruikt, mishandeld, verwaarloosd, gewijzigd of aangepast.
 • Het gereedschap is niet onderhouden of gerepareerd door iemand anders dan een door Kress erkende dealer of servicecentrum.
 • Defecten of schade aan het apparaat zijn niet het gevolg van het gebruik van accessoires of onderdelen die niet geschikt zijn voor normaal gebruik van het apparaat of die niet voor gebruik met het apparaat zijn ontworpen.
 • Het gereedschap is alleen onderworpen aan redelijke en normale slijtage.
 • Het gereedschap is niet gebruikt voor verhuur, behalve als onderdeel van een verhuurprogramma dat wordt beheerd door een geregistreerde Kress-dealer.
 • Het gereedschap heeft geen schade opgelopen door contact met vreemde voorwerpen, corrosieve of anderszins schadelijke chemicaliën of ongevallen.
 • De perioden van garantiedekking vindt u hieronder.

Uw garantie dekt niet:

 • Normale slijtage als gevolg van het gebruik van het gereedschap.
 • Het niet onderhouden van het gereedschap in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
 • Defecten aan de Cyber Tank bij gebruik in de regen of in natte omstandigheden.
 • Onjuist onderhoud of onjuiste behandeling van het gereedschap, inclusief overbelasting van het gereedschap.
 • Vervanging van accessoires of onderdelen die bedoeld zijn om te verslijten of te worden vervangen na hun nuttige levensduur, inclusief maar niet beperkt tot messen en kettingen, enz.
 • Huur van vervangende apparatuur tijdens de reparatieperiode.
 • Vracht- en behandelingskosten voor serviceonderdelen.
 • Reparaties uitgevoerd door iemand anders dan een Kress-dealer of erkend servicecentrum.
 • Gederfde omzet, gederfde winst of andere gevolgschade.

DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE. KRESS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.

Garantiedekking
Categorie Professioneel / Commercieel gebruik Residentieel / Thuisgebruik
Commerciële apparatuur (**Behalve de onderdelen vermeld in de onderstaande opmerking)
60 V commerciële apparatuur
(Modellen beginnen met KC)
2 + 3 jaar of 300 + 450 gebruiksuren
(wat het eerst komt)
2 + 3 jaar*
Batterij oplader
CyberPack™ commerciële batterijen
KAC804, KAC805, KAC810, KAC811
5 + 3 jaar of 2000 + 1000 laadcycli
(wat het eerst komt)
5 jaar
CyberTank™ draagbare energiecentrale
KAC875E, KAC877E
5 + 3 jaar of 1200 + 800 laadcycli
(wat het eerst komt)
5 jaar
CyberCapsule
KAC815
3 + 2 jaar of 800 + 400 laadcycli
(wat het eerst komt)
3 jaar
CyberPack Nano
KAC800
3 + 2 jaar of 800 + 400 laadcycli
(wat het eerst komt)
3 jaar
Commerciële oplader 3 + 2 jaar* 5 jaar
Accessoires & Onderdelen
Commercieel AC-energiebeheer
KAC859E, KAC859B
2 jaar
Energieaccessoires
KAC900, KAC903
1 jaar
Energieaccessoires
KAC929.X
5 jaar
Overige accessoires en onderdelen 6 maanden

*De garantieperiode kan worden verlengd als de eigenaar de registratie binnen 30 dagen na de aankoopdatum voltooit.

**Voor de volgende onderdelen van 60V commerciële apparatuur geldt een beperkte garantieperiode van 1 jaar: Gereedschap: versnellingsbak, aluminium buis, planetair tandwiel, pomp, extra handgreep, enz.; Grasmaaier: stofdichte kap, voorwiel, Aandrijfmotor, onderste duwbeugel, achterrolas, Band, enz.

***Van toepassing op producten gekocht na 1 januari 2024

Reparatie onder garantie
Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende Kress-dealer of een erkend servicecentrum binnen Europa. Ga voor garantiedekking naar uw plaatselijke erkende Kress-dealer of erkend servicecentrum. Deze garantie is geen vervanging van, maar een aanvulling op uw wettelijke rechten. Sommige rechtsgebieden kunnen aanvullende bescherming bieden; controleer uw lokale wetgeving voor wettelijke garantiebepalingen. Deze garantie geldt niet voor accessoires meegeleverd met het apparaat. Deze garantie geldt alleen voor de originele koper en is niet overdraagbaar. Alle reparaties en vervangingsonderdelen zullen door de garantie worden gedekt voor de rest van de garantieperiode vanaf de originele aankoopdatum.

Recht om Wijzigingen Aan Te Brengen
Kress behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de producten van Kress of in de garantiedekking, zonder enige verplichting ten aanzien van enig product.

Kress-tuingereedschap

Garantieverklaring

De garantieperiode voor after-sales service voor Kress gereedschappen is:
Voor 40V en 60V Kress gereedschap bieden we thuisgebruikers 5 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van accessoires en verbruiksartikelen. (Het is onderworpen aan registratie op internet op www.kress.com binnen 30 dagen na aankoop. Zonder registratie geldt slechts 2 jaar garantie.) We bieden professionele gebruikers 1 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van accessoires en verbruiksartikelen.
Voor 20V Kress gereedschap bieden we thuisgebruikers 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van accessoires en verbruiksartikelen. (Het is onderworpen aan registratie op internet op www.kress. com binnen 30 dagen na aankoop. Zonder registratie geldt slechts 2 jaar garantie.)
Accupacks en opladers hebben een garantie van slechts 24 maanden, ongeacht of ze online zijn geregistreerd.

Voor gegarandeerde producten, bevestigd door het overlegde aankoopbewijs, garandeert Kress het volgende:

 • Gratis vervanging of reparatie van alle defecte onderdelen; of,
 • Gratis reparatie van het product; of
 • Kosteloze vervanging van het product door hetzelfde of een vergelijkbaar product.

De fabrieksgarantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Storing van het gereedschap als gevolg van natuurlijke slijtage van het product, zijn componenten, machines, mechanische componenten en accessoires, zoals: elektrische kabels, messen, aandrijfriemen, filters, koolborstels, bevestigingsmiddelen en steunen;
 • Schade veroorzaakt door niet volgen van de regels voor gebruik, opslag of onderhoud van de in de gebruikershandleiding vermelde apparatuur;
 • Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van gereedschappen (oneigenlijk gebruik);
 • Schade als gevolg van oververhitting, overbelasting, mechanische belasting, binnendringen van neerslag, vloeistoffen, insecten of stoffen die geen resten achterlaten in het gereedschap die gepaard gaan met het gebruik waarvoor het bedoeld is (spaanders, zaagsel);
 • Schade veroorzaakt door parameters van het voedingsnetwerk die niet overeenstemmen met de vereisten voor het voedingsnetwerk die op het gereedschap zijn aangegeven;
 • Schade door het reinigen van gereedschap met chemisch agressieve vloeistoffen;
 • Gereedschap dat is gerepareerd of onderhouden buiten een geautoriseerd Kress-servicecentrum;
 • Het gereedschap is verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, gewijzigd, aangepast of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerde servicedienst ;
 • Reparaties uitgevoerd met reserveonderdelen, vervangende onderdelen of aanvullende componenten die niet door Kress zijn geleverd, evenals voor schade die het gevolg is van het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

Neem voor garantieclaims contact op met uw lokale dealer waar u uw product gekocht hebt. U moet een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een geldig ontvangstbewijs waarop datum en plaats van aankoop worden vermeld.
Deze garantieverklaring is geen vervanging voor, maar een aanvulling op uw wettelijke rechten.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen.
Alle reparaties en vervangende gereedschappen vallen onder de beperkte garantie voor het resterende deel van de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Garantiedekking
Categorie Professioneel / Commercieel gebruik Residentieel / Thuisgebruik
60 V gereedschappen 1 jaar 5 jaar
60 V batterijen en laders - 2 jaar

Recht om Wijzigingen Aan Te Brengen
Kress behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de producten van Kress of in de garantiedekking, zonder enige verplichting ten aanzien van enig product.