Forretningsløsning for forvaltere av grøntområder

Virksomheten din er i endring. I raskt tempo.

Med økende miljøkrav og støygrenser blir det stadig vanligere å gå bort fra gassdrevet utstyr. Her er løsningen du har ventet på.

Se hvor det skjer

Et tidsspørsmål


Land og byer innfører blant annet lover for å fase ut bensindrevne hageredskaper:

  • Paris, Frankrike: start 2021, fullt implementert i 2025
  • Toronto, Canada: fra 2022
  • Vancouver, Canada: fra 2022
  • Oslo, Norge: start i 2022
  • California, USA: start i 2024, fullt implementert innen 2028
  • New York City, USA: innen 2025
  • London, Storbritannia: fra 2025

Lignende tiltak vurderes i flere andre byer og land.
Landskapsarkitekter og kommuner over hele verden leder overgangen til bærekraft ved å bytte fra gass til Kress Commercial. Oppdag deres inspirerende reiser her. Les de fullstendige historiene

En økende etterspørsel, med potensial til å eksplodere

Etterspørselen etter grønnere landskapsarkitektur øker blant anlegg, kommuner og til og med privatpersoner. Men dagens teknologi er et hinder: batterier med kort levetid, utilstrekkelig effekt og høye kostnader. Kress baner vei for markedets raske ekspansjon.

Etterspørselen etter grønnere landskapsarkitektur øker blant anlegg, kommuner og til og med privatpersoner. Men dagens teknologi er et hinder: batterier med kort levetid, utilstrekkelig effekt og høye kostnader. Kress baner vei for markedets raske ekspansjon.

Jo tidligere, desto bedre

Alle anleggsgartnerfirmaer, uansett størrelse, har mye å tjene på å bytte fra bensindrevet utstyr til Kress Commercial allerede nå. Besparelsene slår inn fra dag én.

Bieffekter: du kan forvente økt produktivitet, uovertruffen brukeropplevelse, et sunnere arbeidsmiljø og en overgang til et nøytralt CO2-fotavtrykk.

Umiddelbare økonomiske fordeler

Regnestykket er enkelt: ingen forhåndskostnader, og de månedlige avdragene oppveies enkelt av besparelser på drivstoff og vedlikehold. Hva blir igjen? Ren fortjeneste.Spør eksperten

Kress-forhandleren din kan gi deg råd om hvordan du kan gå over til bærekraftig landskapsarkitektur og hvordan det kan være en fordel for alle deler av virksomheten.

Finn en forhandler nær deg

Kress bryr seg

Ved å bytte til batteridrevne produkter fra Kress Commercial unngår du og dine ansatte helserisikoen forbundet med fossildrevne motorer.

Vibrasjoner

Eksponering for langvarig eller overdreven vibrasjon kan føre til en tilstand som kalles hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS).

Tenk på dårlige vibrasjoner


Luftforurensning

Små motorer har store utslipp. Hver liten motor slipper ut like mye forurensning som 11 moderne biler.

Tenk på hva du puster

Støy

Prolonged exposure to high levels of noise has consequences on both physical and mental health.

Tenk på lydmiljøet ditt


VibrasjonerI forbrenningsmotorer får eksplosjoner under høyt trykk stempelet til å bevege seg frem og tilbake, noe som genererer eksplosive vibrasjoner. Elektriske motorer, derimot, snurrer bare rundt, slik at vibrasjonene er nesten null. Langvarig bruk av bensindrevet utstyr kan føre til yrkessykdommen hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS). Konsekvensene av HAVS er blant annet karsykdommer, nerveskader, muskel- og skjelettlidelser, redusert grepsstyrke og nedsatt fingerferdighet. De første symptomene er milde og lette å overse, så det er ikke sikkert at man oppdager de fulle konsekvensene før tilstanden har utviklet seg til et mer alvorlig og permanent stadium. Det finnes forskrifter for å begrense arbeidstakernes daglige eksponering for vibrasjoner.

Støy

De potensielle effektene av langtidseksponering for høye støynivåer er: hørselstap, tinnitus, stress, søvnforstyrrelser, kommunikasjonsproblemer og redusert produktivitet. Konsentrasjonsproblemer forårsaket av høy støy kan få alvorlige konsekvenser for arbeidere som bruker motorsager og annet potensielt farlig utstyr.

Forurensning

Giftige forurensende stoffer som slippes ut av små motorer har en negativ innvirkning på menneskers helse: Hydrokarboner (HC): problemer med luftveiene, hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet. Karbonmonoksid (COL): hodepine, svimmelhet, kvalme og til og med dødsfall i høye konsentrasjoner. Nitrogendioksid (NO2): luftveisproblemer, kreftrisiko. Svevestøv (PM): luftveisproblemer og hjerte- og karsykdommer; har vært knyttet til for tidlig død. Ikke-metanholdige flyktige organiske forbindelser (NMVOC): øyeirritasjon og luftveisproblemer. Svoveldioksid (SO2): nedsatt lungefunksjon, luftveisinfeksjoner, hjerte- og karsykdommer. Ammoniakk (NH3): luftveisproblemer, øye- og halsirritasjon.

Lurer du på noe om strøm?
Tenk stort.

Effekten til Kress Commercial-verktøyene kan sammenlignes med, om ikke overgå, effekten til bensinmotorer. Det umiddelbare dreiemomentet er enda bedre og gir en ny og spennende arbeidsopplevelse.

Øk kapasiteten din

Er du
klar?Hittil har begrenset effekt avskrekket kommersielle arealforvaltere fra å gå over til batteridrevet utstyr. Det skyldes at konvensjonelle batterier ikke kan levere høy utladningsstrøm. Og hvis de kunne det, ville de ikke vare lenge. Med Kress' 8-minutters CyberSystem-teknologi kan batteriene nå levere all den strømmen som trengs for å frigjøre uovertruffen kraft, samtidig som levetiden forlenges til et nytt nivå. Enda bedre er det at elektriske motorer leverer dreiemoment fra null omdreininger i minuttet, noe som gjør dem mye mer effektive og mindre tilbøyelige til å stoppe. Bensinmotorer må derimot turtallsreguleres opp til ca. 3 500 o/min før de oppnår maksimalt dreiemoment. Når motoren bremses av tung last, synker derfor dreiemomentet betydelig.

Start saving now

Transition away from gas-powered equipment to Kress Commercial right now. The sooner, the better.

Coming soon

Kress for kommuner

Kommunene har forpliktet seg til å forbedre innbyggernes livskvalitet. Nå kan de gjøre en positiv forskjell ved å redusere luftforurensningen og fremme et sunnere arbeidsmiljø.

Finn en forhandler nær deg
More than 200 in UK had already choosen Kress
Nåværende posisjon