Motorsågar

Så väljer man rätt motorsåg

Motorsågar har många olika användningsområden. Så länge du inte är skogshuggare på heltid kommer du sannolikt bara använda motorsågen för att rensa bort nedfallna grenar efter storm, hugga ner döda träd som utgör en fara för taket, skära ner grenar, ta bort sönderfallande grenar från träd och kapa stockar som ska bli ved.

Den allra viktigaste parametern

Om det är en enda parameter man ska titta på är det kedjehastigheten, det vill säga det avstånd som kedjan rör sig längs sågskenan på en viss tid. Det säger sig självt att ju snabbare kedja, desto snabbe skär. Om du inte hittar denna information i tillverkarens specifikation, gissa varför.

Därför behöver man vridmoment

Ett högt vridmoment är det som skyddar sågen från att fastna i tjockt hårdträ. Kress borstlösa motorer utvecklar gott om vridmoment utan att överhetta och ger dessutom mycket lång och underhållsfri livslängd.

Storlek? Precis rätt

“Ju större desto bättre” gäller inte nödvändigtvis motorsågar. En motorsåg med längre svärd ger naturligtvis högre skärningskapacitet, däremot är den jobbigare att arbeta med, vilket i slutändan leder till att produktiviteten minskar och att säkerheten äventyras. En modell med kortare svärd är lättare att hantera.

Effekt är inte värt något utan komfort

Kress sladdlösa motorsågar står ut tack vare sin låga vikt. När det gäller högspännings- och högkapacitetsbatterier som ger lång driftstid är vikten avgörande. Kress ergonomiska ryggsäck flyttar belastningen från armarna till ryggen.

Flytta vikten dit det hjälper

Om det gäller att kapa stockar på stativet kan du få hjälp med att uppnå rätt belastning genom att montera batteriet på verktyget.

Var uppmärksam på att få rätt spänning

Kedjespänningen är nästan lika viktig som tändernas vasshet. En kedja som är för hårt spänd ökar friktionen, vilket minskar kedjehastigheten och sliter på drivhjulet. En slapp kedja kan lossna från skenan, vilket är en säkerhetsrisk. Kress patenterade automatiska spänningssystem ser till att kedjan är rätt spänd hela tiden.

Andra funktioner att hålla utkik på

För att få lång, produktiv och problemfri drift ska man välja modeller med följande egenskaper: automatisk smörjning eftersom det ger längre livslängd, snabb kedjebroms eftersom det ökar säkerheten och elektronisk hastighetskontroll eftersom det hindrar kedjan från att fastna vid tung belastning.

Nuvarande position