Alla robotgräsklippare

Så väljer man rätt robotgräsklippare

Jämfört med traditionella gräsklippare ger robotgräsklippare mycket hälsosammare och tjockare gräs som ser bättre ut. När man ska välja robotgräsklippare är storleken det första man ska vara uppmärksam på. Underskatta dock inte komplexiteten: lutande terräng, trånga passager, hinder och olika områden måste beaktas.

Värdera din investering

Om man köper en vanlig robotgräsklippare får man samma funktioner utan någon förändring över tid. Kress Mission, å andra sidan, uppdaterar och förbättrar sin prestanda och säkerhet samt sina funktioner med hjälp av automatiska mjukvaruuppdateringar, precis som din smarttelefon och dator.

Bakom kulisserna

Det konkreta inslaget är själva roboten som klipper gräsmattan. Det händer dock mycket i molnet också. Genom att flytta programvaran från den lokala roboten till molnet kan Kress Mission-robotar gör saker som skulle vara omöjliga för gräsklippare med inbyggd hårdvara.

Kress Missions robotgräsklippare använder sig av Wi-Fi för att hålla sig uppdaterade och tillhandahålla sofistikerad funktionalitet. Marconi-modulen* upprättar en icke-hierarkisk anslutning med din Wi-Fi-router med en räckvidd på 500 meter.

Kress Missions robotgräsklippare med GeoTrace-modulen* kan spåras om de rör sig utanför det virtuella geostaketet. Ägare blir meddelade på smarttelefonen.

Tack vare No-Go-modulen* går det att göra ändringar i trädgårdens utformning, även tillfälliga sådana, utan att behöva röra avgränsningskabeln.


* Säljs separat

Laginsats

Det går att klippa mycket stora gräsmattor med hjälp av två eller fler Kress Missions gräsklippare, som då fungerar i perfekt samspel med varandra. Det är lätt att hantera flottan med hjäp av Kress-appen.

Automatiskt schema

Det räcker inte med att manuellt programmera roboten medan gräsets tillväxttakt ständigt förändras under klippningssäsongen. De faktorer som påverkar är temperatur, solljus, vattenförsörjning, näring, jordens sammansättning och gräsarter. Molntjänsterna kombinerar relevanta data och skapar ett särskilt arbetsschema som skickas till varje enskild Kress Mission dagligen.

Gräsmatta storlek

Den automatiska schemaläggningsfunktionen vet exakt hur lång tid det tar att göra jobbet och anpassar schemat därefter. Nu slipper man gissa.

Multi zon

Den automatiska ser till att olika zoner på gräsmattan sköts som de ska.

Gräsarter

Olika gräsarter har olika tillväxttakt. Det automatiska schemat vet precis hur klippningsintensiteten ska anpassas till varje gräsart.

Jordtyp

Sandig jord suger ut vattnet, medan lerig jord behåller det. Detta påverkar gräsets tillväxttakt. Det automatiska schemat tar med detta i beräkningen.

Bevattning

Ange i appen om du använder ett permanent bevattningssystem. Det automatiska schemat tar med detta i beräkningen när klippningsprogrammet justeras.

Nutrition

Gräsets tillväxttakt påverkas om man använder gödsel. Det automatiska schemat tar med detta i beräkningen.

Hantering av hinder

Vanliga robotgräsklippare kan endast hantera hinder genom att vända när de stöter in i dem. Välj en Kress Mission-modell med det intelligenta systemet som undviker hinder om det finns träd eller andra hinder på din gräsmatta.

Justering av klippningshöjd

Klippningshöjden måste justeras under klippningssäsongen. På sommaren får högre gräs tjockare rötter som suger fukt från marken och gör att jorden hamnar i skuggan, vilket minskar avdunstningen. Höjdjusteringen är vid dina fingertoppar.

Hantering av komplexitet

Kress patenterade INTIVA-teknik gör att Mission-robotgräsklipparna navigerar genom trånga och komplexa passager utan problem. Som bonus gör det intelligenta navigeringssystemet att Kress robotar kan täcka området på kortare tid, vilket gör att man får mer tid över till att använda gräsmattan.

Små kanter

Kress Missions blad skär så nära gräsmattans kant som möjligt, vilket innebär att man inte behöver ägna sig åt särskilt mycket trimningsarbete efteråt.

Hantera din Mission

Appen Kress Mission är allt du behöver, med den kan du finjustera klippscheman, använda en Area Calculator och mycket mer.

Nuvarande position